Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

ACTIVE RESISTANCE ΤΟ PROPAGANDA

Γεράκι : Πρέπει να παραμείνουμε στην πορεία μας»
Περιστέρι απαντά: Ο πόλεμος επέβη καταστροφικός καιαπέτυχε».
Τότε το γεράκι αποκρίνεται: Στον πόλεμο τα πράγματα σπάνιαπηγαίνουν ομαλά. και δεν πρέπει να επιτρέπουμε σε ένα κώλυμα να μειώνει τηναποφασιστικότητά μας.
Τότε το περιστέρι ανταπαντά: Τα κωλύματα είναι κωλύματα καιοι αποτυχίες είναι αποτυχίες.

ACTIVE RESISTANCE ΤΟ PROPAGANDA

Όπως φαίνεται  από τοπαράδειγμα, πουθενά δεν εξετάζεται το αν ο πόλεμος είναι τελικά νόμιμος καιθεμιτός. Λακωνικά, συνοπτικά και απλουστευτικά σχόλια ονομάζονται sound bites. Όταν σε έναν δημόσιαδιάλογο (που να αφορά ένα ζήτημα υπό επιχειρηματολογία που πράγματι να χρήζει διαλόγου) οι συνδιαλεγόμειroι εκφέρουν επιχειρήματά που πηγάζουν από τις ίδιεςβασικές προϋποθέσεις. αλλά δίνουν την εντύπωση ότι πρεσβεύουν αντίθετεςαπόψεις. τότε ο διάλογος εμμέσως κατηχεί αυτές τις προκαταλήψεις ως απρόσβλητεςαλήθειες, καθιστώντας τις κοινώς αποδεκτά, δεδομένα για το εν λόγω ζήτημα.
Hμέθοδος της προπαγάνδας είναι επίσης βασική όσον αφορά και το τι θα σημαίνει«προπαγάνδα» σε κάθε περίπτωση. 'Ένα μήνυμα δεν πρέπει να είναι απαραίτητοςψευδές για να αποτελεί προπαγάνδα. Στην πραγματικότητα, τα μηνύματα τηςσύγχρονης προπαγάνδας δεν είναι κραυγαλέα ψευδή. Ωστόσο, ακόμη και αν το μήνυμαμεταδίδει μόνον «αληθείς» πληροφορίες, αυτές συνήθως περιέχουν φατριακούς προϊδέασμουςκαι δεν εκθέτουν το μήνυμα με πλήρη και ισορροπημένα τρόπο. 'Ένα επιπρόσθετοχαρακτηριστικό της προπαγάνδας είναι ο μεγάλος όγκος της. Δηλαδή. ένας προπαγανδιστήςμπορεί να προσπαθήσει να επηρεάσει τις γνώμες με το να κάνει το μήνυμά του ναακουστεί σε όσο περισσότερα μέρη γίνεται και όσο πιο συχνά γίνεται. Σκοπόςαυτής της προσέγγισης είναι (α) να ενισχύσει τις ιδέες του μέσω επανάληψης και(β) να καταπνίξει όλες τις εναλλακτικές ιδέες.
Σκοπός της προπαγάνδας είναι να αλλάξει δραστικά τις απόψειςτων άλλων αντί απλώς να μεταδώσει τα γεγονότα.

Όποιος κατάλαβε. κατάλαβε! Δεν θα επαναλάβω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου